Στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα των συμβασιούχων στους ΟΤΑ

Στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα των συμβασιούχων στους ΟΤΑ

Φορέας: 
ΔΣ Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Δημοσιεύτηκε: 
20 Ιουν 2017
Τελευταία ενημέρωση: 
20 Ιουν 2017