Θεσμικά Όργανα του Συλλόγου

Μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 19/1/2017:

 

το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ορίστηκε ως εξής:

 

 1. Μαρία Βασιλείου, Πρόεδρος
 2. Μαρία Λουράκη, Αντιπρόεδρος
 3. Μαρία Κάβουρα, Γενική Γραμματέας
 4. Άννα Τζαγκαράκη, Ταμίας
 5. Ιγνάτιος Κοτζαγκιόζης, Ειδικός Γραμματέας
 6. Μαριάννα Σάκκη, Μέλος
 7. Αχιλλέας Τζελαΐδης, Μέλος
 8. Μυρσίνη Μαρινάτου, Μέλος
 9. Ευστράτιος Μπουλμπούλης, Μέλος

 

Τοπικοί Αντιπρόσωποι:

 1. Παντελεάκης Δημήτρης (Αθήνα)
 2. Ποτσάκη Ειρήνη  (Ρόδος)
 3. Ζερβουδάκης Κυριάκος (Σύρος)
 4. Καραγιάννη Πόπη (Σάμος)
 5. Βιτζηλαίου Μαρία (Χίος)

 

 

Εκπρόσωποι στην Ελεγκτική Επιτροπή:

 1. Βαΐου  Ανθούλα-Αθηνά
 2. Μπαστούνη Ανδρονίκη
 3. Βελούτσου Βενετία 

 

 

Εκπρόσωπος στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου:

 1. Τζαγκαράκη Άννα

 

 

Εκπρόσωπος στον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας

 1. Βασιλείου Μαρία

 

 

Μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 29/3/2017 ως εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού  στη Σύγκλητο αναδείχθηκε η Βασιλείου Μαρία